balans in mantelzorg-logo
Nieuws

Nieuws


10 juni 2019

Terminale zorg in de thuissituatie.

Ik word gebeld door een verdrietige mantelzorger.  Haar vader is vanuit het ziekenhuis overgebracht naar een hospice om daar rustig te sterven. De familie (en vader zelf ook) wil graag dat vader naar huis komt om in zijn eigen vertrouwde omgeving met zijn familie om hem heen te kunnen overlijden. De familie heeft begrepen dat thuis sterven niet mogelijk is vanwege de 24-uurs zorg die vader nodig heeft. Ondanks de goede zorgen in de hospice blijft het aan de familie knagen en ze schakelen mij als mantelzorgmakelaar in om meer informatie te verkrijgen omtrent terminale zorg in de thuissituatie.

Terminale zorg kan je zowel thuis als in een zorginstelling ontvangen. Thuis kan zijn in eigen huis, een klein wooninitiatief of een hospice. Indien je kiest om thuis te sterven zijn een aantal voorwaarden belangrijk:

  • De behandelend arts dient de medische verantwoordelijkheid op zich te nemen.
  • Vrijwilligers en/of mantelzorgers moeten in staat zijn om toezicht te houden op de cliënt in situaties waarin geen professionele hulp aanwezig/beschikbaar is. De cliënt mag dus niet alleen thuis zijn.

Is daarnaast ook 24-uurszorg nodig door een verpleegkundige dan kan dit ook mogelijk  in de thuissituatie geregeld worden. Een wijkverpleegkundige indiceert of er daadwerkelijk 24-uurszorg nodig is. In de praktijk blijkt vaak dat niet alle 24-uurszorg vergoed wordt door de zorgverzekeraar en dat zij een maximum van ca. 12,9 uur hanteren per dag die vergoed worden.  Dat is de reden waarom veel mensen  denken dat thuis sterven niet mogelijk is wanneer je meer dan die 12.9 uur zorg per dag nodig hebt. Toch is er altijd volledige 24-uurs deskundige, professionele zorg mogelijk vanuit zowel de ZVW als de WLZ.  Er zijn diverse zorgorganisaties die maar 12.9 uur vergoed krijgen maar middels een ZZP-er 24 uur aan één stuk zorg voor kunnen verlenen. Je kunt altijd een andere zorgaanbieder kiezen wanneer je huidige zorgaanbieder de zorg niet kan leveren.

Mijnheer uit bovenstaande casus is uiteindelijk naar huis gekomen en heeft met deskundige verpleging in de nabijheid en zijn familie om hem heen in zijn eigen vertrouwde omgeving  zijn laatste reis af kunnen leggen. Rust zacht!

Mocht je in deze situatie terecht komen of je kent iemand die graag thuis wil sterven en daar graag meer informatie over zou willen, neem dan contact op met mij!

Ik leg je op een eenvoudige, gestructureerde manier uit wat er mogelijk is. Wat de voor- en nadelen zijn en welke financiële consequenties sommige keuzes hebben. Want de keuze is uiteindelijk aan de cliënt en zijn familie. Jullie houden altijd de regie!29 april 2019

Net terug van een geweldige brainstormsessie met Maaike van Oostrum van ZorgMies Nijmegen en Astrid van Lier van De Verbinding. Alle drie ondersteunen we dezelfde doelgroep, de mantelzorger, maar ieder op zijn eigen manier.

Kijk eens op www.zorgmies.nl of www.deverbinding.coach29 april 2019

Wat zijn de mogelijkheden als mantelzorger wanneer je dichterbij degene wilt wonen waar je voor zorgt? En met welke regels krijg je dan te maken? Een mantelzorgmakelaar kan je hierbij ondersteunen en informeren!11 april 2019

Mantelzorgmakelaar informeert en ondersteunt bij aanvraag van hulpmiddelen. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer wanneer zij een hulpmiddel nodig hebben. Zij kunnen vaak nauwelijks achterhalen bij welke instantie ze een aanvraag moeten indienen, welke hulpmiddelen voor hun situatie geschikt zijn en wat ze moeten doen als ze door het verloop van hun ziekte of aandoening weer nieuwe hulpmiddelen of woningaanpassingen nodig hebben. 
Door schotten tussen de zorgwetten Wmo, Zvw en Wlz ontstaan geregeld knelpunten bij het aanvragen, verstrekken en gebruik van Wmo-hulpmiddelen. De Hulpmiddelenwijzer van Vilans helpt u op weg. Komt u er alsnog niet uit? Neem dan contact op met mij!


Facebook
Linkedin

Astrid Schut mantelzorgmakelaar & onafhankelijk cliëntondersteuner
-----

Algemene Voorwaarden   Cookies   Disclaimer   Klachtenprocedure   Privacyverklaring

Copyright: Balans in Mantelzorg