balans in mantelzorg-logo
Mantelzorger

Mantelzorger

Wat kan ik voor u doen?

Ik kan voor u wanneer u mantelzorger of zorgvrager bent, aan de slag op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid, inkomen en recht. Ik ben op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving doordat ik de ontwikkelingen in het zorglandschap op de voet volg. Mijn kennis is up to date doordat ik continu aan bijscholing doe. Ik heb een groot netwerk en ken de sociale kaart in de regio. Hierdoor weet ik recente informatie te verstrekken en wordt u niet van het kastje naar de muur gestuurd.

Hieronder leest u per beleidsterrein waarmee ik u kan helpen. Staat uw zorgvraag er niet tussen waar u op vast loopt? Aarzel niet en leg het aan mij voor. Ik kan u gelijk telefonisch laten weten of ik met uw vraag aan de slag kan gaan en anders weet ik u naar de juiste persoon door te verwijzen.

   Z​​​​org

 • voorbereiding keukentafelgesprek en ondersteuning bij persoonlijk plan
 • organiseren van persoonlijke hulp op maat bijv. dagbesteding of huishoudelijke hulp
 • begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de WMO, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en WLZ
 • informatie geven welke zorg mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB), MPT, of VPT.
 • mogelijke voors en tegens met betrekking tot genoemde financieringsvormen bespreken
 • ondersteuning bij aanvraag PGB
 • informeren over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
 • informeren en ondersteunen bij aanvraag WLZ en extra budget WLZ
 • ondersteunen bij  en opstellen van zorgovereenkomsten, zorgbeschrijvingen en ondersteuningsplan WLZ
 • vaststellen of de zorg die u krijgt nog steeds de beste keus is voor u.

  Welzijn

 • informeren over algemene voorzieningen en het verschil met maatwerkvoorzieningen
 • informeren over lotgenotencontacten, cursussen en patiëntenverenigingen
 • organiseren van respijtzorg en tijdelijk verblijf
 • informeren over inzet van vrijwilligers om de mantelzorger te ontlasten
 • informeren over de diverse soorten dagbesteding in de regio
 • informeren sociale kaart in de regio
 • informeren over betaalde mantelzorgondersteuning in de regio

  Wonen

 • informeren over de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen
 • ondersteuning bij aanvraag woningaanpassing, hulpmiddelen of vervoer
 • informeren over particuliere wooninitiatieven en financiering hiervan
 • informeren over wonen in een zorginstelling, wachttijden en financiële consequenties
 • informeren over ADL woningen en de voorwaarden
 • informeren over overbruggingszorg wanneer u actief op de wachtlijst staat bij een zorginstelling
 • informeren over kleinschalig wonen en gezamenlijk zorg inkopen

   Werk

 • informeren over verlofmogelijkheden & CAO en maatwerkoplossingen
 • ondersteuning bij combinatieproblemen werk en zorg
 • samen met uw werkgever en u in gesprek gaan
 • het opstellen van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
 • ondersteunen & informeren  aanvraag WAJONG uitkering / indicatie banenafspraak / indicatie beschut werkInkomen

 • berekenen van eigen bijdrage CAK, informeren over lage en hoge eigen bijdrage 
 • informeren over financiële tegemoetkomingen, subsidies, regelingen, belastingen en uitkeringen
 • informeren over salaris uit PGB en PGB administratie
 • informeren over mogelijkheden AOW en eigen bijdrage bij opname van partner in zorginstelling
 • informeren over financiële gevolgen wanneer ouderen bij hun kind gaan inwonen

  Recht

 • hulp bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift
 • informeren over wettelijke vertegenwoordiging, curatorschap, bewindvoering, mentorschap en het levenstestament
 • contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties (zorgkantoor, zorgverzekeraar, CIZ, gemeente, zorgaanbieders, CAK, SVB)
 • informeren over BOPZ bij een gedwongen opname (2020 Wet Zorg en Dwang) en een IBS-procedure

Onderwijs

 • informeren over de Wet Passend Onderwijs
 • informeren over alternatieven wanneer onderwijs (even) niet lukt
 • informeren over ondersteuning en lotgenotencontact jonge mantelzorgers
Facebook
Linkedin

Astrid Schut mantelzorgmakelaar & onafhankelijk cliëntondersteuner
-----

Algemene Voorwaarden   Cookies   Disclaimer   Klachtenprocedure   Privacyverklaring

Copyright: Balans in Mantelzorg