balans in mantelzorg-logo
werkgever

Werkgever

Werk & Mantelzorg

Door de veranderingen in de samenleving gaan steeds meer mensen werk en zorg combineren. Mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig. De afgelopen 30 jaar zijn veel voorzieningen voor ouderen verdwenen. Bejaardenhuizen bestaan niet meer en de indicatiecriteria om opgenomen te worden in een verpleeghuis zijn steeds strenger geworden.

Er wordt nu al een heel groot beroep op de mantelzorger gedaan en dat zal in de toekomst alleen maar meer worden.

Gemiddeld verleent één op de vijf werknemers naast het werk ook mantelzorg. In de zorgsector is dit zelfs één op de drie.


Weet u hoeveel van uw medewerkers mantelzorg verlenen?

Kenmerkend voor werknemers met mantelzorgtaken is dat zij collega's niet willen lastigvallen met de zorgtaken thuis. Mantelzorgers willen op het werk gelijk aan anderen functioneren en er sociale contacten opdoen. Wellicht dat u niet eens weet dat er mantelzorgers binnen uw onderneming werkzaam zijn.


Hoe herkent u uw medewerker die werk en mantelzorg combineert?

 • Uw werknemer neemt vaak, maar onregelmatig verlof op
 • Lijkt snel afgeleid en is minder productief dan in het verleden
 • Belt opvallend vaak privé of wordt gebeld onder werktijd
 • Werkt nauwelijks over en onttrekt zich aan activiteiten buiten werktijd
 • Gaat gesprekken over privé omstandigheden uit de weg

Deze signalen kunnen erop duiden dat uw werknemer mantelzorger is, bijvoorbeeld omdat hij zorgt voor een gehandicapt kind, een zieke of ouder wordende vader of moeder, een partner die veel zorg vraagt of andere personen in zijn of haar omgeving

Kenmerkend voor mantelzorgers is dat ze zichzelf wegcijferen totdat er sprake is van overbelasting en dan vaak geen andere uitweg zien dan zichzelf ziek melden. Ik kan uw medewerkers preventief helpen voordat er sprake is van overbelasting. Maar ik ben er ook voor de medewerker die door overbelasting al thuis zit. Ik kan helpen om de balans weer terug te vinden tussen werk en mantelzorg.


Mijn werkwijze

Wat doet de werknemer zelf? Hoe ervaart hij dat? Hoe staat het met de woonsituatie? Kan de werknemer zijn zorgtaken combineren met het werk? Zo niet, heeft hij dit al bespreekbaar gemaakt bij u? Heeft hij al gebruik gemaakt van verlofmogelijkheden? Wat is er in de CAO geregeld? Hoe staat het er financieel voor? Redt hij het nog?

Aan de hand van het in kaart brengen van de situatie ga ik samen met uw werknemer kijken wat de (wettelijke) mogelijkheden zijn. Vervolgens bespreek ik de mogelijkheden met de werknemer. Hij bepaalt wat hij geregeld wil hebben en of hij dat zelf gaat doen of dat ik dat voor hem in gang zet.

Het uiteindelijk doel is dat uw werknemer zich weer energieker voelt, productiever is en weer met plezier naar zijn werk gaat. De inzet van de mantelzorgmakelaar betaalt zich dubbel en dwars terug door besparing op kosten van verzuim en vervanging.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Wilt u een mantelzorgvriendelijk beleid voeren in uw bedrijf en daarmee bijvoorbeeld de erkenning krijgen van Werk & Mantelzorg als mantelzorgvriendelijke werkgever? Daar kan ik ook bij ondersteunen. Als Mantelzorgmakelaar én ervaringsdeskundige weet ik wat daar voor nodig.

Het gaat vaak niet om grote veranderingen, vaak zijn een paar kleine aanpassingen al voldoende. Uiteindelijk levert het diverse voordelen op voor uw bedrijf maar ook voor uw werknemer.

 • Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers door een betere werk-privé balans
 • Een toename van productiviteit en verhoging van de kwaliteit
 • Vermindering van het verzuim en behoud van betrokken medewerkers
 • Een positief imago en aantrekkelijk werkgeverschap
 • Ruimte voor commitment en flexibiliteit van zowel werkgever als werknemer
 • Kostenbesparing
 • Voorbereid op de toekomst waarin meer medewerkers mantelzorger zullen zijn


Overtuigd?Facebook
Linkedin

Astrid Schut mantelzorgmakelaar & onafhankelijk cliëntondersteuner
-----

Algemene Voorwaarden   Cookies   Disclaimer   Klachtenprocedure   Privacyverklaring

Copyright: Balans in Mantelzorg